Okresné kolo žiakov v ľahkej atletike Detva

Atletika v Detve

Okresné kolo žiakov v ľahkej atletike Detva

Dňa 17. mája 2019 sa na futbalovom štadióne v Detve uskutočnilo Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok ZŠ z okresu Detva 7.- 9. ročník. Podujatia sa zúčastnili základné školy okresu Detva. Rozhodcami boli učitelia telesnej výchovy z jednotlivých základných škôl. Nad celým podujatím vykonávala odborný dohľad Mgr. Yveta Unterfrancová.

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

1. - 3. ročník :
50 m - CH+D, diaľka, hod kriketovou loptičkou
4. ročník :
50 m - CH+D, diaľka, hod kriketovou loptičkou,
400 m - D,
600 m - CH

mladší žiaci a mladšie žiačky :
60 m, diaľka, hod kriketovou loptičkou,
1000 m /600 m/ výška, štafeta 4x60 m

starší žiaci a staršie žiačky :
60 m, 300 m, výška, diaľka, guľa /CH- 4 kg
D - 3 kg/, hod kriketovou loptičkou,
1000 m /800 m/, štafeta 4x60 m

Našu školu reprezentovali:
Lucia Hazuchová, 9.roč
Lucia Koristeková,6.roč.
Sofia Segečová, 5.roč.
Ján Baláž, 9.roč.
Jozef Šulek, 7.roč.

UMIESTNENÍ JEDNOTLIVCI:
Beh na 300 m Lucia Hazuchová, 9.roč. - výkon: 52,49 -

2. miesto
Beh na 800 mLucia Hazuchová. 9.roč. - výkon: 02:55,84 - 2.miesto
Lucia Koristeková - 6.roč. - výkon: 02:56,06 -
3. Miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a umiestneným súťažiacim a Mgr. Jánovi Kubišovi, PhD,, pod ktorého vedením súťažili gratulujeme! 

Okresné kolo žiakov v ľahkej atletike Detva - 5. - 6. ročník

Dňa 11. júna 2019 pokračoval boj žiakov 5. - tych a 6.- tych ročníkov základných škôl v ľahkej atletike. Jednotlivé športové disciplíny sa konali na Futbalovom štadióne FMK v Detve.

Pod vedením Mgr. Jána Kubiša, PhD., našu školu reprezentovali:

Martina Václavíková, 6.roč.
Dávid Chromek, 5.roč.
Lucia Koristeková, 6.roč.
Bibiana Kortišová,
6.roč.
Sofia Segečová,
5.roč.
Simeon Šulek,
6.roč.
Martin Šulek,
6.roč.
Tomáš Olšiak,
7.roč.
Adam Kret,
5.roč.
Ďakujeme a umiestneným žiakom gratulujeme!

Okresné kolo žiakov v ľahkej atletike Detva 1. - 4. ročník

Posledná časť okresného kola v ľahkej atletike sa konala dňa 12. Júna 2019 pre žiakov 1.- 4. ročníkov základných škôl detvianskeho okresu.
Zastúpenie mala aj naša škola. Pod vedením Mgr. Jána Kubiša, PhD., nás reprezentovali:

Nela Sabová, 4.roč.
Pavol Šulek, 4.roč.
Maximilián Machala, 3.roč
Peter Kret, 2.roč.
Simona Chovanová, 1.roč.
Adam Dohnal, 1.roč.
Ďakujeme!