Dokumenty školy 

školský rok 2023/2024

/podľa § 153, odseku 1 zákona 254/2008, Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/
pre žiakov školy