Poskytovanie dotácií na stravu od 1.9.2023. Zápisný lístok, Formulár na pusúdenie príjmu

ODHLASOVANIE

Odhlásiť obed alebo desiatu je možné najneskoršie do 8,00 hod.
v deň odhlásenia a to :

telefonicky: 045/5376389
email: jedalen@zsmkhuta.sk

- osobne v kancelárii u vedúcej ŠJ.

V prípade odhlásenia stravníka po 8,00 hod ( prvý deň ochorenia ) je možné prevziať si obed do obedára.

ČAS VÝDAJA OBEDOV

Čas výdaja obedov je od 11,30 hod. - 13,30 hod.

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov sa zakazuje vynášať neskonzumovaný obed z priestorov školskej jedálne.

V surovinách, ktoré sú uskladnené pri nevhodných teplotách, dochádza k rozmnoženiu choroboplodných mikroorganizmov, vegetatívnych foriem baktérií a tvorbe toxínov, čo môže spôsobiť vážne epidemiologické ochorenie.

Porušením tohto nariadenia rodič zodpovedá za možné následky.

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

vedúca školskej jedálne: Marianna Pekárová