ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV 

  Základná škola

Zverejňovanie zmlúv a faktúr podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

Faktúry 2019                                                   
Zmluvy 2019

Školská jedáleň

Faktúry 2021
Zmluvy 2021

Faktúry 2020                                                 
Zmluvy 2020

Faktúry 2019                                                  

Zmluvy 2019