ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV 

  Základná škola

Zverejňovanie zmlúv a faktúr podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

Faktúry 2024
Objednávky 2024
Zmluvy 2024

Faktúry 2019                                                   
Zmluvy 2019

Školská jedáleň