Informácie o MŠ trieda: "Lienky" 

Učiteľky: Katarína Havlíčková, Eva Plavuchová

Prevádzka MŠ: 6:30 hod. - 16:00 hod.

Konzultačné hodiny: 15:30 hod. - 16:30 hod.
(každý deň po telefonickom dohovore)

Telefón: 045/53 76 314

Ponúkame:

  • vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu "Zvedavá Lienka"
  • výchovno - vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti
  • individuálny prístup k deťom aj zákonným zástupcom
  • využívanie IKT pomôcok, moderného metodického materiálu
  • tvorivé a kreatívne hry, aktivity, činnosti
  • krásne prírodné prostredie s veľkým areálom možnosťou využívania na pohybové, športovo - súťaživé aktivity a hry
  • láskavý, trpezlivý a empatický prístup k deťom

Zriaďovateľ : Obec Detvianska Huta 102, 96205 Hriňová