Vedenie školy - Správa školy

Kontakty

Mgr. Martina Kretová

riaditeľka školy

email:
martina.kretova@zsmkhuta.sk

Kristína Vetráková 

zástupca riaditeľa pre MŠ

email:

materska.skola@zsmkhuta.sk 

Mgr. Janka Paprčková

výchovný poradca

email:
janka.paprckova@zsmkhuta.sk

Ing. Mária Šuleková

ekonóm, účtovník

email:
maria.sulekova@zsmkhuta.sk

Ing. Viera Ľuptáková

personalista

email:
viera.luptákova@zsmkhuta.sk 

Marianna Pekárová 

vedúca školskej jedálne

email:
jedalen@zsmkhuta.sk 

zoznam učiteľov 

TRIEDA    TRIEDNY UČITEĽ 1. stupeň

1.A       Mgr. Martina Kretová
email: martina.kretova@zsmkhuta.sk
2.A      Mgr. Renáta Kmeťová
email: renata.kmetova@zsmkhuta.sk
3.A      Mgr. Martina Kretová
email: martina.kretova@zsmkhuta.sk
4.A      Mgr. Renáta Kmeťová
email: renata.kmetova@zsmkhuta.sk


TRIEDA    
TRIEDNY UČITEĽ 2. stupeň

5.A      Mgr. Svetlana Lešková
email: svetlana.leskova@zsmkhuta.sk
6.A      RNDr. Erika Penzešová
email: erika.penzesova@zsmkhuta.sk
7.A      RNDr. Erika Penzešová
email: erika.penzesova@zsmkhuta.sk 
8.A      Mgr. Janka Paprčková
email: janka.paprckova@zsmkhuta.sk
9.A      Mgr. Milota Kamenská
email: milota.kamenska@zsmkhuta.sk

Netriedni učitelia:

Mgr. Stanislava Micháliková
email: stanislava.michalikova@zsmkhuta.sk 

Mgr. Stanislava Pavlovičová
email: stanislava.pavlovicova@zsmkhuta.sk  

Mgr. Peter Repiský
email: peter.repisky@zsmkhuta.sk

KOORDINÁTORI:

Škola podporujúca zdravie: Mgr. Milota Kamenská
email: milota.kamenska@zsmkhuta.sk 

Protidrogová prevencia: Mgr. Milota Kamenská
email: milota.kamenska@zsmkhuta.sk 

Environmentálna výchova: Mgr. Mária Novodomcová
email:maria.novodomcova@zsmkhuta.sk

Koordinátor voľného času: Bc. VeronikaChamulová
email: veronika.chamulova@zsmk.huta.sk


Finančná gramotnosť: 
Mgr. Renáta Kmeťová
email: renata.kmetova@zsmkhuta.sk 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Peter Repiský
email: peter.repisky@zsmkhuta.sk

Učiteľ MŠ:

Kristína Vetráková, Katarína Havlíčková
materska.skola@zsmkhuta.sk 

Zamestnanci školy

Školník Dušan Kmeť
Upratovačky: Eva Kmeťová, Jana Stupárová
Kuchárky: Valéria Ftoreková, Katarína Miňová


Adresa:

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara

Detvianska Huta 369
962 05 Hriňová
IČO : 37 831 356

DIČ : 20 21 67 29 72

Vedenie školy:
Mgr. Martina Kretová, riaditeľka


tel:
045/ 5376314
e-mail: skola@zsmkhuta.sk

Školská jedáleň: 045/ 5376389

GPS súradnice

48.5671326

19.595406799999978  

Stanislav Krško správca webu,email:admin@zsmkhuta.sk