Okresné kolo Biblickej olympiády Detva 2018

Dňa 22. marca 2018 sa v zasadačke Farského úradu v Detve konal
17. ročník Biblickej olympiády pod záštitou
Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR a Konferencie biskupov Slovenska .

Cieľ Biblickej Olympiády 

Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie súťažiacich:

1. kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2. kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON: Genezis 12 - 50
NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Marka
Spoločná téma vybraných kníh: 
Poslušnosť Božiemu hlasu


Žiaci našej školy

Jana Kretová, 5.ročník, Simeon Šulek, 5.ročník., Miroslav Kret, 7. ročník  

súťažili ako trojčlenné družstvo v 1. kategórii a dosiahli v rámci dekanátneho /okresného / kola  1. miesto

Gratulujeme a želáme veľa úspechov v diecéznom /krajskom/ kole, ktoré sa uskutoční dňa 24.apríla 2018