Biblická olympiáda

Dňa 21.marca 2017 sa v zasadačke farského úradu v Detve konalo okresné kolo Biblickej olympiády základných škôl.

Dosiahli sme nasledovné umiestnenie: 

2. miesto 

Samuel Šulek - 9.ročník, 
Sarah Šuleková - 8.ročník, 
Miroslav Kret - 6.ročník

Žiaci súťažili ako trojčlenné družstvo.