Letné prádniny. Do školy nastúpime                 v pondelok  5. septembera 2022 

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie od 01.09.2022 do 31.12.2022

Ochrana osobných údajov

Klikni 2x na obrázok Covid 19 a dozvieš sa viacej

prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky

Základná škola na Detvianskej Hute otvorila svoje brány v roku 1976 a už viac než 40 rokov vychováva mladých Podpoľancov a Podpolianky v úzkom spojení s prírodou .

              V roku 2001, na oslavách jej 25. výročia prijala čestný názov Základná škola Milana Kolibiara, ktorý jej bol udelený Ministerstvom školstva po slávnom miestnom rodákovi Prof. RNDr. Milanovi Kolibiarovi, DrSc. jedným z najvýraznejších osobností zakladateľov generácie slovenskej matematiky.

Detvianska Huta je jednou z najvyššie položených obcí Detvianského okresu. Jej chotár sa rozprestiera na 1565 hektároch v trojuholníku Hriňová - Látky - Lom nad Rimavicou. Obec prekvapujúco nemá dlhú históriu, pretože vznikla len v 2. polovici 18. storočia z detvianskych lazov Komárno a Bratkovica a z osady pri niekdajšej sklárni. Tú zriadil gróf Mikuláš Esterházy (zanikla koncom 19. storočia) a nie je teda náhoda, že obec sa až do roku 1920 volala Mikulášova Huta.

Poďakovanie Slovenskej asociácie športu na školách našej škole za vzorné reprezentovanie Slovenskej republiky a slovenského školského športu

Zriaďovateľ : Obec Detvianska Huta 102, 96205 Hriňová 

hore  

Kontaktné osoby:

Mgr. Martina Kretová riaditeľka školy
email: martina.kretova@zsmkhuta.sk
Kristína Vetráková - zástupca riaditeľa pre MŠ
email: materska.skola@zsmkhuta.sk
Mgr. Janka Paprčková - výchovný poradca
email: janka.paprckova@zsmkhuta.sk 
Ing. Mária Šuleková - hospodárka, ekonómka
email: maria.sulekova@zsmkhuta.sk
Ing. Viera Luptáková - mzdárka, ekonómka
email: viera.luptákova@zsmkhuta.sk
Marianna Pekárová - vedúca školskej jedálne
email: jedalen@zsmkhuta.sk  tel.045/5376389           

Adresa:

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara

Detvianska Huta 369
962 05 Hriňová

IČO : 37 831 356
DIČ : 20 21 67 29 72


"Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť."

Vedenie školy:
Mgr. Martina Kretová, riaditeľka

tel: 045/ 5376314
e-mail: skola@zsmkhuta.sk

Školská jedáleň: 045/ 5376389

GPS súradnice

48.5671326

19.595406799999978