Pozorne sleduj webovú stránku školy. Aktuálne informácie a čestné vyhlásenia zákonného zástupcu platné od 13.05.2021 nájdete na linku COVID19. Nové informácie v sekcii dokumenty MŠ, tlačivá na stiahnutie MŠ

Školský časopis žiakov našej školy bol prihlásený do tretieho ročníka

"Edukačnej súťaže so Šťukesom",

sa na základe rozhodnutia našej internej komisie, umiestnil medzi 15 najúspešnejšími časopismi tohtoročného kola súťaže.
Výber bol náročný, keďže sa vyberalo z viacerých kreatívne a originálne spracovaných školských časopisov na tému "Ako šetríme energiou s kamarátom Šťukesom".


Momentálne je opäť rad na vás - 15 vybratých časopisov sa na základe podmienok štatútu súťaže, v termíne od 10.6.2021 (od 10:00 hod.) do 20.6.2021 (do 23:59 hod.), objaví vo verejnom hlasovaní na našej facebookovej stránke Stredoslovenská energetika - SSE.

https://www.facebook.com/stredoslovenskaenergetika/videos/526131268515672/

Hlasovať môžete pridaním komentára s číslom favorizovaného časopisu. Váš časopis má žrebovaním priradené číslo 3.

Každý užívateľ môže zo svojho facebookového profilu hlasovať len raz.

Spojte teda vaše sily, zapojte do hlasovania aj rodičov vašich detí, ich známych a blízku komunitu vašej školy a zabojujte spoločne o atraktívne finančné výhry od SSE v celkovej výške až 10 000 Eur na čokoľvek!

1. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 3 500 eur,
2. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 2 500 eur,
3. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 1 500 eur,
4. - 8. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 500 eur.

Výhry získa 8 časopisov - škôl, s najvyšším počtom hlasov.
Víťazov súťaže zverejníme na našej webovej a facebookovej stránke, najneskôr dňa 30.6.2021.

Ochrana osobných údajov

Zapojte sa do súťaže TASR a vyhrajte pre našu školu poukážku na nákup elektroniky

Vážení rodičia, vzhľadom na neustále pribúdajúce nové informácie ohľadom opatrení v súvislosti s vírusom COVID-19 prikladáme na stránke aktuálne informácie:
(klikni na obrázok COVID 19)

Klikni 2x na obrázok Covid 19 a dozvieš sa viacej

prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky

Základná škola na Detvianskej Hute otvorila svoje brány v roku 1976 a už viac než 40 rokov vychováva mladých Podpoľancov a Podpolianky v úzkom spojení s prírodou .

              V roku 2001, na oslavách jej 25. výročia prijala čestný názov Základná škola Milana Kolibiara, ktorý jej bol udelený Ministerstvom školstva po slávnom miestnom rodákovi Prof. RNDr. Milanovi Kolibiarovi, DrSc. jedným z najvýraznejších osobností zakladateľov generácie slovenskej matematiky.

Detvianska Huta je jednou z najvyššie položených obcí Detvianského okresu. Jej chotár sa rozprestiera na 1565 hektároch v trojuholníku Hriňová - Látky - Lom nad Rimavicou. Obec prekvapujúco nemá dlhú históriu, pretože vznikla len v 2. polovici 18. storočia z detvianskych lazov Komárno a Bratkovica a z osady pri niekdajšej sklárni. Tú zriadil gróf Mikuláš Esterházy (zanikla koncom 19. storočia) a nie je teda náhoda, že obec sa až do roku 1920 volala Mikulášova Huta.

Poďakovanie Slovenskej asociácie športu na školách našej škole za vzorné reprezentovanie Slovenskej republiky a slovenského školského športu

Zriaďovateľ : Obec Detvianska Huta 102, 96205 Hriňová 

hore  

Kontaktné osoby:

Mgr. Martina Kretová riaditeľka školy
email: martina.kretova@zsmkhuta.sk
Kristína Vetráková - zástupca riaditeľa pre MŠ
email: materska.skola@zsmkhuta.sk
Mgr. Janka Paprčková - výchovný poradca
email: janka.paprckova@zsmkhuta.sk 
Ing. Mária Šuleková - hospodárka, ekonómka
email: maria.sulekova@zsmkhuta.sk
Ing. Viera Luptáková - mzdárka, ekonómka
email: viera.luptákova@zsmkhuta.sk
Marianna Pekárová - vedúca školskej jedálne
email: jedalen@zsmkhuta.sk  tel.045/5376389           

Adresa:

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara

Detvianska Huta 369
962 05 Hriňová

IČO : 37 831 356
DIČ : 20 21 67 29 72


"Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť."

Vedenie školy:
Mgr. Martina Kretová, riaditeľka

tel: 045/ 5376314
e-mail: skola@zsmkhuta.sk

Školská jedáleň: 045/ 5376389

GPS súradnice

48.5671326

19.595406799999978