Milí rodičia, priatelia školy, s radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt, ktorý sme registrovali v Tescu
" Vy rozhodujete, my pomáhame"
postúpil do druhého kola. Poprosím Vás, aby ste žetóny, ktoré dostanete v predajniach TESCO za nákup zbierali a potom doniesli ku nám do MŠ. Našu škôlku zaradili do predajne, ktorá sa nachádza v Hnúšti. Keď bude pred ukončením hlasovania, všetky žetóny zavezieme do Hnúšte a zahlasujeme za náš projekt. Hlasuje sa od 15.01.2024 do 11.02.2024.Ďakujeme

Infokanál Oznamy

Slúži pre informácie ktoré Vám poskytuje škola, ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva. Poprípade iné subjekty
Dátum poslednej aktualizácie je vždy na obrázku                   (klikni na obrázok INFO)
.

      Pri nástupe žiakov do školy ako aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac
po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá

prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky

Základná škola na Detvianskej Hute otvorila svoje brány v roku 1976 a už viac než 40 rokov vychováva mladých Podpoľancov a Podpolianky v úzkom spojení s prírodou .

              V roku 2001, na oslavách jej 25. výročia prijala čestný názov Základná škola Milana Kolibiara, ktorý jej bol udelený Ministerstvom školstva po slávnom miestnom rodákovi Prof. RNDr. Milanovi Kolibiarovi, DrSc. jedným z najvýraznejších osobností zakladateľov generácie slovenskej matematiky.

Detvianska Huta je jednou z najvyššie položených obcí Detvianského okresu. Jej chotár sa rozprestiera na 1565 hektároch v trojuholníku Hriňová - Látky - Lom nad Rimavicou. Obec prekvapujúco nemá dlhú históriu, pretože vznikla len v 2. polovici 18. storočia z detvianskych lazov Komárno a Bratkovica a z osady pri niekdajšej sklárni. Tú zriadil gróf Mikuláš Esterházy (zanikla koncom 19. storočia) a nie je teda náhoda, že obec sa až do roku 1920 volala Mikulášova Huta.

Poďakovanie Slovenskej asociácie športu na školách našej škole za vzorné reprezentovanie Slovenskej republiky a slovenského školského športu

   Zriaďovateľ : Obec Detvianska Huta 102, 96205 Hriňová 

hore  

"Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť."

Kontaktné osoby:

Mgr. Martina Kretová riaditeľka školy
email: martina.kretova@zsmkhuta.sk
Kristína Vetráková -
zástupca riaditeľa pre MŠ
email: materska.skola@zsmkhuta.sk
Mgr. Janka Paprčková -
výchovný a kariérny poradca

email: janka.paprckova@zsmkhuta.sk 
Ing. Mária Šuleková -
hospodárka, ekonómka

email: maria.sulekova@zsmkhuta.sk
Ing. Viera Luptáková - mzdárka, ekonómka
email: viera.luptákova@zsmkhuta.sk
Marianna Pekárová -
vedúca školskej jedálne

email: jedalen@zsmkhuta.sk  tel.045/5376389           

Adresa:

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara

Detvianska Huta 369
962 05 Hriňová

IČO : 37 831 356
DIČ : 20 21 67 29 72

Vedenie školy:
Mgr. Martina Kretová, riaditeľka

tel: 045/ 5376314
e-mail: skola@zsmkhuta.sk
číslo elektronickej schránky: E0006595176 

Školská jedáleň:
045/ 5376389

GPS súradnice

48.5671326

19.595406799999978