Okresné kolo Biologickej olympiády 

Dňa 10.02.2022 si žiaci základných škôl zmerali svoje vedomosti v Biologickej olympiáde online.

Súťažiaci absolvovali okresné kolo formou elektronického testu, v presne stanovenom časovom rozhraní.

V kategória C-8.a 9.ročník ZŠ našu školu reprezentovali:

Simeon Šulek- úspešný riešiteľ

5.miesto

Svetlana Šuleková - úspešný riešiteľ

7.miesto

Dňa 11.01.2022 sa uskutočnilo školské kolo v Biologickej olympiáde - kategória C-8.a 9.ročník

Súťažiaci absolvovali školské kolo v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu.

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

1.miesto Svetlana Šuleková- postup na okresné kolo

2. miesto Simeon Šulek- postup na okresné kolo

3.miesto Lucia Koristeková- úspešný riešiteľ

4.miesto Martina Václaviková- úspešný riešiteľ

5.miesto Sofia Segečová- úspešný riešiteľ

6.miesto Petra Olšiaková - úspešný riešiteľ

7. miesto Jana Kretová -- úspešný riešiteľ

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.
Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.