Tento školský rok sme sa už po tretíkrát zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá svojimi aktivitami vyjadruje solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia chorobou AIDS a zároveň slúži ako prevencia v boji s touto celosvetovo rozšírenou chorobou pre žiakov základných a stredných škôl.

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže LOGO pre Červené stužky, zmerali si sily v stolnotenisovom turnaji, uskutočnili sa protidrogové prednášky ,, Pravda o drogách " , premietol sa dokumentárny film AIDS a drogy . Žiaci zhotovili nástenku k tejto kampani ako aj červené stužky, ktoré ako symbol boja proti chorobe AIDS pripínali na hruď sebe, učiteľom a spolužiakom