Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ 

Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo v Detvianskej Hute školské kolo v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Najúspešnejší žiaci jednotlivých kategórií sa zúčastnili aj krajského kola v cezpoľnom behu v Žiari nad Hronom.  

17.10.2016 sa uskutočnilo krajské kolo v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v Žiari nad Hronom. Naše žiačky Sarah Šuleková, Lucia Hazuchová a Žofia Koristeková v kategórii staršie žiačky ako tím obsadili veľmi pekné 6. miesto z 15 základných škôl v rámci banskobystrického kraja.