Deň zdravej výživy 16.október

Zdravá výživa - často opakované slovo.
Málokto by vedel povedať, čo presne pod tým rozumieť.
A väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje.
Zdravá výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví -chorobe.
Jednou z najdôležitejších veci pre zdravý život je zdravá výživa.

16. október -Svetový deň výživy

Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole rôznymi aktivitami,

ktoré boli zamerané na zdravý životný štýl a správnu životosprávu.

Žiaci jednotlivých ročníkov pripravovali ovocné šaláty, ovocné poháre a iné zdravé jedlá.

Každá trieda chcela pripraviť niečo originálne, žiaci sa snažili ako najlepšie vedeli. Chodba bola vyzdobená na tému: " Zdravá výživa".