"Keď sme sa naučili lietať vo vzduchu ako vtáci

a potápať sa do vody ako ryby,

zostáva nám naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."

(Georg Bernard Shaw)

Deň Zeme sme oslávili síce oneskorene, 26. Apríla 2019, ale s o to väčšou chuťou a radosťou.

Zaujímavými tvorivými aktivitami sme si pripomenuli dôležitosť každého z nás, chrániť našu planétu a zachovať ju pre budúce generácie.

Na danú tému bola vyhlásená súťaž o najtvorivejší a pútavý poster. Triedy na II. stupni ZŠ k tvorbe posterov pristupovali veľmi zodpovedne a tvorivo. Všetky postery boli dobre spracované a bolo ťažké vyhodnotiť, ktorý poster bol najpútavejší.

Triedy II. stupňa dosiahli nasledovné umiestnenie:

  • miesto: VIII. trieda
  • miesto: VI. trieda
  • miesto: VII. trieda
  • miesto: V. trieda
  • miesto: IX. Trieda

Žiaci boli ocenení diplomom a sladkou odmenou.