DEŇ ZEME

"...chytil som motýľa - uhynul mi, odtrhol som kvietok zvädolmi. Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami ale iba srdcom." G. B. SCHAW

Deň Zeme sme oslávili síce oneskorene, 30. apríla 2021, ale s o to väčšou chuťou a radosťou.

Zaujímavými tvorivými aktivitami sme si pripomenuli dôležitosť každého

z nás, chrániť našu planétu a zachovať ju pre budúce generácie.

Na danú tému bola vyhlásená súťaž o najtvorivejší a pútavý poster.

Triedy na I. a II. stupni ZŠ k tvorbe posterov pristupovali veľmi zodpovedne a tvorivo. Všetky postery boli dobre spracované a bolo ťažké vyhodnotiť, ktorý poster bol najpútavejší.

Triedy I. stupňa dosiahli nasledovné umiestnenie:

miesto: II.-IV. trieda 

2.miesto: I. -III. trieda

Triedy  II. stupňa dosiahli nasledovné umiestnenie:

1.miesto: V. - VI. trieda

2. miesto: IX. trieda 

3.miesto: VIII. trieda 

4.miesto: VII. trieda

Žiaci boli ocenení diplomom a sladkou odmenou.