Deň zdravej výživy-16.október 2020

Zdravá výživa - často opakované slovo.
Málokto by vedel povedať,
čo presne pod tým rozumieť.
A väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje.
Zdravá výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví -chorobe.
Jednou z najdôležitejších veci pre zdravý život je zdravá výživa.

16. október -Svetový deň výživy

Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole rôznymi aktivitami,

ktoré boli zamerané na zdravý životný štýl a správnu životosprávu.

Žiaci jednotlivých ročníkov si pripravovali počas týždňa materiál.

Z rôznych druhov ovocia a zeleniny vytvorili krásne a zaujímavé výtvory.

Každá trieda chcela pripraviť niečo originálne, žiaci sa snažili ako najlepšie vedeli. Chodba bola vyzdobená na tému: " Zdravá výživa".

Nakoniec sme si urobili výstavku z krásnych výtvorov detí.