Deň zdravej výživy

Zdravá výživa - často opakované slovo. 
Málokto by vedel povedať, čo presne pod tým rozumieť. 
A väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. 
Zdravá výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví chorobe. 
Jednou z najdôležitejších veci pre zdravý život je zdravá výživa

16. október- Svetový deň výživy, sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, ktoré boli zamerané na zdravý životný štýl a správnu životosprávu. Žiaci jednotlivých ročníkov pripravovali ovocné šaláty, ovocné poháre a iné zdravé ovocné jedlá. 
Z rôznych druhov ovocia a zeleniny vytvorili krásne a zaujímavé výtvory