„ Spájame šport s kultúrou, výchovou a vzdelávaním“

Futsal alebo skôr staršie sálový futbal je halová obdoba futbalu. Sálový futbal bol zaradený do školských športových aktivít a športových súťaží v rámci športového kalendára.
Vzájomné zápasy vo FUTSALE základných škôl v okrese Detva sa odohrali dňa 9. novembra 2017 v Športovej hale v Detve. Do súťaže sa zapojilo 10 družstiev (chlapcov) z celého okresu. Vzájomné zápasy sa hrali v dvoch skupinách po päť družstiev. 


Našu školu pod vedením Mgr. Jána Kubiša, PhD. reprezentovali žiaci VII. - IX. roč.:

Michal Sivok, VII. trieda

Ján Baláž VII. trieda

Radovan Danko VIII. trieda

Šimon Kubiš VIII. trieda

Štefan Nociar IX. trieda

Juraj Kubiš IX. trieda

Vo svojej skupine v súťaži družstiev sa naši chlapci umiestnili na peknom treťom mieste.