Dňa 24. októbra 2019 sa konalo okresné kolo 
vo futsale žiakov základných škôl

Zúčastnili sa ho aj naši žiaci pod vedením Mgr. Jána Kubiša, PhD.

Baláž Filip, 8.r.
Baláž Ján, 9.r.
Gánovský Martin, 9.r.
Gombala Filip, 7.r.
Sivok Michal, 9.r.
Šulek Jozef, 8.r.
Šulek Martin, 7.r.

Vzájomné zápasy družstiev sa odohrali v športovej hale v Detve. Účastníci turnaja boli rozdelení do dvoch skupín V skupine "A" štartovali družstvá škôl - ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta, ZŠ Kukučínova Detva a ZŠ Kriváň. V skupine "B" súťažili tímy ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Školská Hriňová a ZŠ Jána Drdoša Vígľaš.

Naši chlapci obsadili 3. miesto v skupine, celkovo skončili na 5.- 6. mieste

Za reprezentáciu školy im ďakujeme.