Spoznávaj vedu

Putovná výstava - Fyzikálne pokusy

V utorok 14. novembra 2017 sa v našej škole konalo zaujímavé podujatie pre žiakov, ktoré malo deťom priblížiť fyziku trochu inak, zaujímavo, pútavo a hravo. Zážitkové učenie o vede formou pokusov predviedlo Levické združenie Spoznávaj vedu

Na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe poukázali na skutočnosť, že veľká časť dnešnej populácie si už vôbec neuvedomuje, že mnohé činnosti, ktoré vykonáva, sú založené na fyzikálnych princípoch a aj tie najdokonalejšie prístroje sú mnohokrát založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Naši žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé pokusy sprevádzané odborným výkladom. Aktívni dobrovoľníci mohli pri pokusoch aj priamo asistovať. Deti sa mohli dozvedieť, ako postaviť plechovku na hranu, ako rozoznať vajíčko uvarené na tvrdo od obyčajného vajíčka, akým spôsobom prepichnúť nafúknutý balón tak, aby nepraskol, odstrániť škvrnu z atramentu na tričku, sfúknuť sviečku pomocou zvuku, roztrhnúť špagát vlastnou silou a veľa ďalších poznatkov.