Geografická olympiáda

Súkromné centrum voľného času organizovalo dňa 7.2.2017 v Dome kultúra A. Sládkoviča v Detve okresné kolo geografickej olympiády . V kategórii E sme dosiahli nasledovné umiestnenie:

3. miesto Samuel Šulek 9.r.

Na okresnom kole bol zároveň jediný úspešný riešiteľ.

26.apríla sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo geografickej olympiády, kde Samuel Šulek obsadil 18. miesto