Geografická olympiáda - Okresné kolo Detva

Dňa 7.02. 2019 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády v Detve.

Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

Kategória G: Svetlana Šuleková, Sofia Segečová, Adam Kret-5.ročník

Kategória F: Lucia Koristekov -6.ročník

Simeon Šulek -6.ročník

Kristína Kretová-7.ročník

Kategória E: Miroslav Kret -8.ročník

Lucia Hazuchová-9.ročník

Najlepšie umiestnenie dosiahol SIMEON ŠULEK, ktorý v kategórii F

obsadil 3.miesto a postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice.

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej a Mgr. Jána Kubiša, PhD.

Naším žiakom ďakujeme za reprezentáciu a Simeonovi Šulekovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.        

         Výsledková listina okresného kola Geografickej olympiády