Okresné kolo Detva 2020

Dňa 6.02. 2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády v Detve.

Našu školu reprezentovali v troch kategóriách nasledovní žiaci:

Kategória G/5.ročník/: Alžbeta Segečová - 2. miesto

Sebastián Chrin - účasť

Kategória F/6.-7.ročník: Simeon Šulek1.miesto, postup na KK

Sofia Segečová-3. miesto

Adam Kret- úspešný riešiteľ

Kategória E/8.-9.ročník: Miroslav Kret - 2.miesto, postup na KK

Kristína Kretová - úspešný riešiteľ

Monika Mičudová - účasť

V tomto ročníku olympiády sme dosiahli výborné umiestnenie, až štyria žiaci si vybojovali diplomy, čo je pre školu veľkým úspechom.

Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, víťazom srdečne blahoželáme!

Simeonovi a Mirkovi želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici 
Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej a Mgr. Jána Kubiša PhD