Školské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo online


Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády

Súťažiaci absolvovali školské kolo v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu.

V kategória E-8.a 9.ročník sa umiestnili títo žiaci nasledovne:

· Simeon Šulek- postup na okresné kolo

· Adam Kret- postup na okresné kolo

· Svetlana Šuleková -postup na okresné kolo

· Lucia Koristeková -úspešný riešiteľ

· Sofia Segečová - úspešný riešiteľ


V kategória F-6.a 7.ročník sa umiestnili títo žiaci nasledovne:

· Sebastián Chrin -postup na okresné kolo

· Alžbeta Segečová - postup na okresné kolo

V kategória G-5.ročník sa umiestnili títo žiaci nasledovne:

· Nathan Šulek- postup na okresné kolo

· Peter Kret - postup na okresné kolo

· Nina Gibalová - postup na okresné kolo

 Karolína Šuleková -úspešný riešiteľ