Okresné kolo Geografickej olympiády 

Dňa 17.02.2022 si žiaci základných škôl zmerali svoje vedomosti v Geografickej olympiáde online.

Súťažiaci absolvovali okresné kolo v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu.

V kategória E-8.a 9.ročník ZŠ našu školu reprezentovali:

Svetlana Šuleková

Umiestnila sa na 2. mieste a postupuje do krajského kola.

Simeon Šulek

Umiestnil sa na 3. mieste a postupuje do krajského kola.

Adam Kret

Umiestnil sa na 4. mieste- úspešný riešiteľ

V kategória F-6.a 7.ročník ZŠnašu školu reprezentovali:

Alžbeta Segečová

Umiestnila sa na 4. mieste - úspešný riešiteľ

Sebastián Chrin

Umiestnil sa na 6. mieste - úspešný riešiteľ

V kategória G-5.ročník ZŠ našu školu reprezentovali:

Nina Gibalová

Umiestnila sa na 2. mieste

Nathan Šulek

Umiestnil sa na 4. mieste- úspešný riešiteľ

Peter Kret

Umiestnil sa na 5. mieste - úspešný riešiteľ

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.