Krajské kolo GEOGRAFICKEJ
OLYMPIÁDY

Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategóriách E, F v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala prezenčne.

Našu školu a okres DETVA na krajskom kole GO reprezentovala

v kategória E-8.a 9.ročník

Svetlana Šuleková- úspešný riešiteľ

9.miesto

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.