"Zdravý životný štýl predstavuje spôsob života, ktorý odráža postoje a hodnoty človeka vedúce k zdravému telu a duši."

Výsledková listina internetového kurzu - Hravo ži zdravovo 

Kategória 2 - triedy s počtom žiakov do 20

V Banskobystrickom kraji sa žiaci našej školy umiestnili na 1.mieste