Krajské kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2022/2023)

Dňa 7. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády v kategóriách A, B v Technickom centre Banskej Bystrici

Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 10-tich okresov Banskobystrického kraja, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1. mieste.

Našu školu a okres DETVA na krajskom kole TO reprezentoval žiak VI. ročníka

NATHAN ŠULEK

V kategórii B /5.6.7. ročník, súťaž jednotlivcov/

Umiestnil sa na 5. mieste –úspešný riešiteľ

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.