Krajské kolo Technickej olympiády 
v kategóriách A, B v Technickom centre Banskej Bystrici

Dňa 7. 2. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády v kategóriách A, B v Technickom centre Banskej Bystrici
Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 13-tich okresov Banskobystrického kraja,
ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1. mieste.
Našu školu a okres DETVA na krajskom kole TO reprezentoval žiak VII. ročníka

NATHAN ŠULEK

V kategórii B /5.6.7. ročník, súťaž jednotlivcov/
Umiestnil sa na 5. mieste –úspešný riešiteľ

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.