Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY (2020/21) sa uskutočnilo online

Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategóriách E, F

Súťažiaci absolvovali krajské kolo z domáceho prostredia, v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu.

Našu školu a okres DETVA na krajskom kole GO reprezentovali žiaci:

V kategória E-8.a 9.ročníknašu školu reprezentovali:

Simeon Šulek- úspešný riešiteľ

10.miesto

V kategória F-6.a 7.ročník ZŠ našu školu reprezentovali:

Svetlana Šuleková- úspešný riešiteľ

10.miesto

Adam Kret- úspešný riešiteľ

9.miesto

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej.

Naším žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.