Krajské kolo GEOGRAFICKEJOLYMPIÁDY

Dňa 26. 4. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády

v kategóriách E, F v Banskej Bystrici.

Našu školu a okres DETVA na krajskom kole GO reprezentovali:

kategória F-6.a 7.ročník ZŠ

Tomáš Kurtík- úspešný riešiteľ

2.miesto

kategória E-8.a 9.ročník ZŠ

Sofia Segečová - úspešný riešiteľ

11.miesto

Lukáš Kurtík- účasť

17.miesto

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.