KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY (2019/2020) 

Krajské kolo 10. ročníka Technickej olympiády sa uskutočnilo v Technickom centre ZŠ J. G. Tajovského v Banskej Bystrici dňa 5. februára 2020. Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 10-tich okresov Banskobystrického kraja, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1. mieste.

Našu školu a okres DETVA už po tretíkrát na krajskom kole TO reprezentoval žiak VII. ročníka SIMEON ŠULEK

v kategórii B.
Súťaž prebiehala v dvoch častiach. V teoretickej časti súťažiaci riešili 12 vedomostných otázok , v praktickej časti zhotovovali výrobok " Jednoduchá polička na kvet" podľa priloženého obrázku a technických výkresov z pripraveného materiálu pomocou nástrojov a náradia.

Podľa hodnotenia súťažnej komisie KK TO v Banskej Bystrici bola praktická aj teoretická časť súťaže zvládnutá veľmi dobre. V kategórii A bolo sedem úspešných dvojíc, v kategórii B štyria úspešní jednotlivci.

Úspešní riešitelia v každej kategórii obdržali diplom a prvé tri miesta v každej kategórii boli ocenené aj hodnotnými vecnými cenami.

NAŠE UMIESTNENIE :

ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta

VII. ročník - kategória B

SIMEON ŠULEK

1. MIESTO

Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a prajeme veľa podobných úspechov v budúcich