Matematický klokan je medzinárodná súťaž, ktorá si získava medzi žiakmi vo svete stále väčšiu popularitu. Nás teší, že tak je tomu aj na našej škole. V porovnaní s minulým školským rokom, kedy sa do súťaže zapojilo 12 žiakov, tento šk. rok to bolo už 26. Svoje logické myslenie a schopnosť popasovať sa s rôznymi typmi matematických úloh si otestovali vo štvrtok 21. marca 2019. Najviac sa darilo a zároveň úspešnými riešiteľmi sa stali : Magda Gombalová ( 4.r.), Adam Kret ( 5.r.), Sofia Segečová (5.r.),Svetlana Šuleková (5.r.), Simeon Šulek (6.r.) a Kristína Kretová (7.r.). Titul Školského šampióna získala Svetlana Šuleková, ktorá tak obhájila minuloročné prvenstvo. Srdečne blahoželáme