Dňa 24. - 25. februára 2018 sa konal Slovenský pohár v behu na lyžiach 

ktorého usporiadateľom bol LK SKI TEAM JASE Látky v dvoch disciplínach :

24.februára - šprint klasickým spôsobom
25. februára - dištančné preteky s hromadným štartom

Na tomto športovom podujatí sa zúčastnili aj žiaci našej školy.