Okresné kolo Matematickej Olympiády

Matematická olympiáda

je najstaršia súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vznikla v roku 1951 a tento školský rok prebieha už jej 68. ročník. Táto súťaž má pevné miesto pri rozvíjaní matematického nadania žiakov a hoci naša škola počtom žiakov nie je veľká, teší nás, že medzi nimi vyrastajú šikovní a úspešní mladí matematici.

Do riešenia domáceho kola súťaže sa tento rok úspešne zapojilo 5 žiakov, ktorí postúpili do okresného kola. To sa uskutočnilo v Detve dňa 30. januára - kategória Z5, a dňa 9. apríla - kategórie Z6, Z7, Z8.

Najviac sa darilo týmto žiakom :

5.ročník : Svetlana Šuleková - 2. miesto

6. ročník : Simeon Šulek - 2. miesto

Lucia Koristeková - 3. miesto

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom ročníku.

Dosiahla vynikajúce 2. miesto s celkovým počtom bodov 12 z 18 a zároveň sa zaradila medzi 4 úspešných riešiteľov tejto olympiády.
Gratulujeme!