Matematická olympiáda 2017

Matematická olympiáda

Na okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z9, konaného dňa 24.1.2017

v KC A. Sládkoviča v Detve sme dosiahli nasledovné umiestnenie:

  1. miesto Matej Paprnák 9.r
  2. miesto Samuel Šulek 9.r.

21. marca sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo matematickej olympiády, na ktorom sa zúčastnil Matej Paprnák.