Matematický klokan

Naša škola sa v šk. roku 2016/2017 zapojila do medzinárodnej súťaže Matematický klokan
Medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku sa zaradili nasledovní žiaci našej školy:

Adam Kret - 3. ročník
Simeon Šulek - 4. ročník
Kristína Kretová - 5. ročník
Vanesa Kortišová - 6 .ročník
Miroslav Kret - 6. ročník 

Simeon Šulek 4.ročník sa v medzinárodnej súťaži Matematický klokan umiestnil v počte dosiahnutých bodov najlepšie z celej školy, čím získal titul školského šampióna.