JÚN - sviatok všetkých detí na celom svete. 
Dňa 31. mája ráno sa siréna hasičského auta rozozvučala na ihrisku za školou na Detvianskej Hute.

Tento krát však jej tóny zvolávali deti na oslavu sviatku všetkých detí na celom svete, medzinárodného sviatku MDD. Dobrovoľní členovia hasičského zboru na Detvianskej Hute a Látkach pripravili úžasný deň pre deti MŠ a žiakov ZŠ v Detvianskej Hute. 

Na úvod všetkých privítali a prihovorili sa prítomným riaditeľka školy Mgr. M. Novodomcová a pán starosta pán Pavol Šulek, a spoločne popriali deťom prežitie krásneho dňa.

Pre deti bol pripravený pútavý program, v ktorom videli používanie hasičskej techniky pri hasení požiaru, spôsoby hasenia požiarov, ktoré si mohli aj osobne vyskúšať. Spôsob hasenia im predviedli osobne a samotní hasiči, ktorí v rekordnom čase uhasili horiaci oheň.

Okrem hasičskej techniky boli pre žiakov pripravené rôzne stanovištia, kde plnili úlohy na zručnosť, silu a rýchlosť.

Pre mladších škôlkarov bol pripravený nafukovací hrad na skákanie, kde sa mohli poriadne vyšantiť.

Predpoludním ich čakalo ďalšie prekvapenie na školskom dvore. Členovia mobilnej skupiny colnej finančnej správy z Banskej Bystrici navštívili našu školu, aby predviedli deťom a žiakom niečo zo svojej zaujímavej a zodpovednej práce.

Vedúci jednotky v úvode oboznámil deti o tom, akým spôsobom uskutočňujú mobilné zásahy , ako postupujú voči páchateľom, ktorí páchajú trestnú činnosť. Taktiež vysvetlil žiakom, aby si dávali pozor a nekupovali od rôznych podvodníkov lacné veci a predmety, ktoré môžu pochádzať z podvodnej činnosti. Všetkých však najviac zaujali ukážky zadržiavania páchateľov na mobilných automobiloch s použitím strelných zbraní.

Neskôr si mohli žiaci prezrieť a vyskúšať predmety, ktoré príslušníci PSF používajú pri výkone svojej služby. Pre najšikovnejších a najaktívnejších žiakov boli pripravené vecné odmeny, ktoré im priniesli.

Po skončení programu, ktorý bol pre všetky deti pútavý, zaujímavý, zábavný, bohatý na získavanie nových vedomostí, zručností si žiaci opekali špekáčiky a občerstvili sa guľášom, koláčikmi, čajom, ktoré pre nich pripravili dobrovoľní HASIČI z Detvianskej Huty.

Na záver každý žiak si odniesol domov malý darček plný sladkostí.

A tak deti z MŠ a žiaci zo ZŠ si užili nezabudnuteľný deň detí na Detvianskej Hute,

za ktorý všetkým organizátorom veľmi pekne ďakujú.