Medzinárodný deň detí 2022

Dňa 1.júna 2022 detí MŠ a žiaci ZŠ oslávili Medzinárodný deň detí.

Pre deti bol pripravený pútavý program, v ktorom videli používanie hasičskej techniky pri hasení požiaru, spôsoby hasenia požiarov, ktoré si mohli aj osobne vyskúšať.

Okrem hasičskej techniky boli pre žiakov pripravené rôzne stanovištia, kde plnili úlohy na zručnosť, silu a rýchlosť.

Predpoludním ich čakalo ďalšie prekvapenie na školskom dvore. Členovia mobilnej skupiny colnej finančnej správy z Banskej Bystrici navštívili našu školu, aby predviedli deťom a žiakom niečo zo svojej zaujímavej a zodpovednej práce.

Ďalším veľmi zaujímavým prekvapením pre detí bol Airsoft.

Pre mladších žiakov bol pripravený nafukovací hrad na skákanie, kde sa mohli poriadne vyšantiť.

Po skončení programu, ktorý bol pre všetky deti pútavý, zaujímavý, zábavný, bohatý na získavanie nových vedomostí, zručností si žiaci opekali špekáčiky a občerstvili sa guľášom, koláčikmi, ktoré pre nich pripravili dobrovoľní HASIČI z Detvianskej Huty.

A tak deti z MŠ a žiaci zo ZŠ si užili nezabudnuteľný deň detí na Detvianskej Hute,

za ktorý všetkým organizátorom veľmi pekne ďakujú.