MLADÝ EURÓPAN JUNIOR

Spojená škola v Detve organizovala súťaž- Mladý Európan Junior.

Súťaž sa konala dňa 12.5.2023 v priestoroch Spojenej školy.

Bola venovaná žiakom základných škôl v regióne a jej témou bola Európska

únia, história, základné symboly, inštitúcie EÚ a program Erasmus.

Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev zo základných škôl-

Žiaci súťažili v troch kolách: a) vedomostný test

b) hudobné a filmové ukážky

c) súťaž zručnosti (skladanie puzzle)

Našu školu reprezentovali žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa umiestnili na

4.mieste

Sofia Segečová, Karolína Pavlovičová, Lukáš Kurtík

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej

Naším žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.