"Spájame šport s kultúrou, výchovou a vzdelávaním".