Nezabúdajme a vážme si. A budeme požehnaní: Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasúcimi sa rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová, že môj zrak zoslabne a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.

Mesiac úcty k starším

Dňa 26.10.2017 sa konalo v našej škole pri príležitosti mesiaca úcty k starším posedenie s bývalými zamestnancami našej školy 

Staroba je prirodzenou súčasťou života a práve mesiac október je mesiacom úcty k starším.

Jesenný mesiac a jeseň života spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Keďže to neznamená koniec aktivitám, našim seniorom - bývalým zamestnancom zo ZŠ s MŠ M. Kolibiara v Detvianskej Hute , tak ako každý rok aj tohto roku pripravili žiaci spoločne s pani učiteľkami krátky kultúrny program a príjemné posedenie, aby si spoločne zaspomínali na chvíle , keď aktívne v škole pracovali.

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by táto úcta mala byť stála, a nielen v "Mesiaci úcty k starším". Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez rozdielu veku.

Milí seniori, nástup do dôchodku neznamená, že sa končí vaša životná púť. Staroba nie je choroba. Je to len určité pochopenie seba na tejto životnej ceste a tiež pochopenie svojho okolia a spoločnosti. Je potrebné kráčať vedno s dobou, možno menšími krokmi alebo pomalšími, ale kráčať, pretože pohyb je život. Vychutnávajte si jeseň života, neuzatvárajte sa doma, ale vykročte medzi ľudí, žiadajte si pozornosť, navštevujte kluby seniorov, robte obľúbené činnosti, ukážte okoliu, čo dokážete, čo ste sa naučili!

Tešíme sa nové stretnutie opäť o rok s Vami.