Spojená škola v Detve zorganizovala premiérový ročník súťaže Mladý Európan Junior. Súťaž bola venovaná žiakom základných škôl v regióne a jej témou bola Európska únia, jej história, základné symboly, inštitúcie či úlohy a výhody pre mladých ľudí. 

Súťaže sa zúčastnilo 8 trojčlenných družstiev. Každej základnej škole pomáhal jeden žiak z prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie.

Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom kole riešili úlohy týkajúce sa hudobných a filmových ukážok umelcov z krajín Európskej únie. Nasledoval vedomostný test s 20 otázkami zo 7 tematických okruhov:

 • Dôležité míľniky v histórii EÚ
 • Symboly EÚ
 • Slovenskí europoslanci a eurokomisár
 • Členské štáty EÚ
 • Hlavné inštitúcie EÚ
 • Slovensko a euro
 • Program Erasmus+

V závere si súťažiaci zmerali zručnosť a pozornosť pri skladaní puzzle s budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Po sčítaní všetkých výsledkov mali dve školy zhodný počet bodov, tak nasledovalo rozstrelové skladanie puzzle. 

V záverečnom dueli boli nakoniec najúspešnejšie žiačky našej školy 

Terézia Kučerová, Sarah Šuleková a Žofia Koristeková - 9.ročník a ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta sa stala pod vedením Mgr. Jána Kubiša, PhD. víťazom súťaže.  

Odmenou im bude dvojdenný zájazd do Viedne, ktorý bude obsahovať

 • cestu autobusom/vlakom Detva - Viedeň a späť
 • 1x ubytovanie vo Viedni
 • 2x plná penzia
 • vstup do ZOO a zámku Schönbrunn
 • prehliadku mesta
 • vstup na 1 atrakciu vo viedenskom zábavnom parku Prater
 • sprievodcu
  Rokuje sa tiež so slovenskými europoslancami o pozvaní na 3 dni do Štrasburgu pre víťazné družstvo.

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa zážitkov vo Viedni.