Mikuláš prišiel medzi nás

Vitaj, vitaj, Mikuláš, vitaj medzi nami, prišli sme ťa pozdraviť veselými hrami. Ty nám zato ukážeš, čo v tom koši máš. Vitaj, vitaj zďaleka, milý Mikuláš.