Svätý Mikuláš v našej škole 6. decembra 2017


Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom Turecku).

Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno, napr. St. Nicholas v Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov.

Sviatok svätého Mikuláša je v súčasnosti spájaný s dátumom gregoriánskeho kalendára 6. novembra a s čižmičkami v oknách, v ktorých deti nachádzajú ráno sladkosti a iné darčeky. Mikuláša deti stretávajú aj v mestách, či školách a podľa tradície, tie poslušné budú obdarované.

Každý rok je v našej škole tradíciou na sviatok svätého Mikuláša, že sa deviataci podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. Tak tomu bolo aj tento rok. V priestoroch školy sme mohli stretnúť nádherný sprievod anjelov a čerta ktorí sprevádzali Mikuláša. Prechádzali po triedach v ročníkoch 1.- 8., vstupovali do tried s hlaholom zvončekov. Prinášali radosť, odmenili žiakov cukríkmi. V triedach už nedočkavo čakali najmä naši prváčikovia a druháci, ktorí sa zapojili do rozhovoru s Mikulášom, on vypočuli si ich želania a tí smelí zaspievali a zarecitovali. Mali veľkú radosť.

Mikuláš s anjelmi však nezabudli ani na naše deti v MŠ a zavítali aj do priestorov v materskej škole ( ale bez čerta). Počas veľkej prestávky zasa čakalo prekvapenie učiteľov v zborovni. Ako prišli do zborovne, už ich tam čakal tento mikulášsko-anjelský sprievod, aby slovom a cukríkmi spríjemnili svojim učiteľom pracovný deň. Nech vládne v srdciach dobrota a láska.

Dobro, štedrosť a vzájomná spolupatričnosť sa opäť vniesla z histórie do našich sŕdc....

....ďakujeme Mikuláš.