MLADÝ EURÓPAN JUNIOR

Spojená škola v Detve organizovala opäť, po dvoch rokoch súťaž Mladý Európan Junior.

Súťaž sa konala dňa 27.5.2022 v priestoroch Spojenej školy.

Bola venovaná žiakom základných škôl v regióne a jej témou bola Európska únia, história, základné symboly, inštitúcie EÚ a program Erasmus.

Súťaže sa zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev zo základných škôl-

Žiaci súťažili v troch kolách: a) vedomostný test

b) hudobné a filmové ukážky

c) súťaž zručnosti (skladanie puzzle)

Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka, ktorí sa umiestnili na

2.mieste

Simeon Šulek, Lucia Koristeková , Marek Nosáľ

Žiaci pracovali pod vedením Mgr. Miloty Kamenskej

Naším žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.