Matematický poldeň

Dňa 14.2.2020 sme si pripomenuli 98. výročie narodenia nášho rodáka, matematika, Prof. RNDr. Milana Kolibiara, Dr.Sc., ktorý patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky a významnou mierou sa podieľal na rozvoji tejto vednej disciplíny. Jeho pamiatku si naša škola uctila Matematickým poldňom. Žiaci v tento deň riešili hravou formou rôzne matematické, logické úlohy, hádanky a rébusy.