Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku,
či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...