Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 15.11.2023 sme sa v CVČ Trend v Detve zúčastnili okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka, Karolína Pavlovičová, ktorá sa umiestnila na krásnom 2.mieste.

Prvú časť olympiády tvoril písomný test, ktorý obsahoval vedomostné otázky z jazyka a preveril aj čitateľskú gramotnosť.

Praktická časť bola zameraná na transformáciu textu do iného slohového útvaru a vlastnú tvorbu rečníckeho prejavu.

Žiačke blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy !