Mária Tobiášová Kuzmová

zodpovedná osoba za ochranu OU
a konateľka spoločnosti
Fantozzi consulting
Všetko o ochrane osobných údajov
Hájnická 54, 962 31 Sliač

mobil: +421 905 251 690
email: zodpovednaosoba@fanco.sk

Základné informácie
Prevádzkovateľ: 
Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara
Detvianska Huta č.369, 

PSČ: 96205 Hriňová tel. 045/ 5376314

IČO školy : 37 831 356 DIČ : 20 21 67 29 72

                 Zriaďovateľ : Obec Detvianska Huta 102, 96205 Hriňová